Tin tức

Tình trạng tích trữ đầu cơ diễn ra phổ biến trong thị trường bất động sản

Tình trạng tích trữ đầu cơ diễn ra phổ biến trong khi đó các chính sách quản lý đất đai còn chậm đổi mới, thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với sự phát triển nhanh của nền kinh tế – xã hội.

Với hàng loạt quy định mới từ các Luật sửa đổi sẽ giúp thị trường BĐS có chuyển biến tích cực nhưng sẽ đi vào thực chất và không tạo sốt như những lần trước đây. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia xây dựng nha lap ghep khi nhìn nhận về thị trường năm 2015.

Giai đoạn từ 1992-1993, giai đoạn 2001-2003 và từ 2007-2009. Điều này đã phản ánh những đặc trưng của nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Giá nhà thép tăng từ thấp lên cao, khiến việc đầu tư vào BĐS mang lại hiệu quả bất ngờ cho nhiều người.

Tình trạng tích trữ đầu cơ diễn ra phổ biến trong khi đó các chính sách quản lý đất đai còn chậm đổi mới, thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với sự phát triển nhanh của nền kinh tế – xã hội.

Trước đây, các chiến lược, quy hoạch không đồng bộ với hạ tầng, dịch vụ công cộng ở đô thị; không tính đến lợi ích, chi phí, rủi ro cũng như năng lực triển khai trên thực tế. Các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà ít để ý đến các vấn đề khác của xã hội, môi trường; cơ chế quản lý còn nhiều tồn tại gây khó khăn cho cả nhà đầu tư và người tiêu dùng…

Bên cạnh đó chưa có các cơ chế đầu tư tài chính dài hạn cho thị trường BĐS, nhất là nguồn vốn từ bên ngoài.

Sự khả quan trong tương lai

Thị trường BĐS có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lẫn lượng nha tien che, và ngày càng đi vào thực chất hơn năm 2015 . Các giao dịch thị trường sẽ công khai minh bạch và quyền lợi của người mua được đảm bảo hơn.

Đối với những dự án ở xa trung tâm, không thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại, hạ tầng yếu thì giá rẻ cũng khó bán. Ngược lại, những dự án có vị trí tốt, chất lượng tốt dù giá cao nhưng tính thanh khoản cao vẫn đắt hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.