Tin tức

Nhà ở công vụ phải trả lại khi hồi hưu

Đây là một trong nhiều điểm mới tại Thông tư số 01/2014/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ mà Bộ Xây dựng vừa ban hành. Theo đó, người thuê nhà phải trả lại nhà khi nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn được thuê NƠCV.

Không được thu phí điện, nước, trông giữ xe

Theo thiết kế nhà xưởng biết về Thông tư số 01/2014/TT-BXD thì: Đối tượng thuộc diện và có đủ điều kiện được thuê nhà tiền chế theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Đối với các phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ, đơn vị quản lý vận hành được phép khai thác kinh doanh để bù đắp chi phí vận hành và bảo trì nhà ở, tuy nhiên không được phép kinh doanh trong hoạt động thu phí dịch vụ như điện, nước, internet hay dịch vụ trông giữ tài sản.

Người thuê nhà có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền thuê nhà trong trường hợp tiền thuê thấp hơn hoặc bằng 10% tiền lương và phụ cấp của người thuê nhà. Trường hợp vượt quá 10%, người thuê nhà chỉ cần trả một khoản bằng 10% thu nhập của mình, số chênh lệch còn lại sẽ do cơ quan, tổ chức quản lý người thuê chi trả.

Thông tư cũng xác định, giá nhà tiền chế dựa trên các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quá trình sử dụng nhà ở, không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng cũng như tiền sử dụng đất. Giá cho thuê này được điều chỉnh, xem xét khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê. Giá cũng được điều chỉnh tương ứng nếu giá dịch vụ quản lý vận hành do UBND cấp tỉnh có sự thay đổi.

Nghiêm cấm chuyển nhượng nhà ở công vụ

Theo đánh giá của ông Phạm Sỹ Liêm – Viện trưởng Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng: Bố trí nhà thép tiền chế cần phải gần nơi công sở ví dụ như khu gia đình quân đội phải gần đơn vị đóng quân, giống như nơi ở của lính cứu hỏa thì cần gần trạm xe cứu hỏa, chứ nhà cho cán bộ mà cách xa công sở đến hàng chục cây số để mỗi ngày chen chúc cả tiếng mới đến nơi làm việc thì thà hỗ trợ tiền nhà cho công chức có lẽ công bằng hơn. Việc quy định giá thuê sao cho hợp lý thì người có nhu cầu sẽ được tiếp cận hiệu quả. Hơn nữa, bắt buộc không được chuyển nhượng, cho thuê lại, trả lại nhà công vụ tại các trường hợp khi không đủ yêu cầu.

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.