Tin tức

Người thuê nhà ở công vụ phải tuân thủ quy định

Thông tư số 01/2014/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ mà Bộ Xây dựng vừa ban hành. Theo đó, người thuê nhà phải trả lại nhà khi nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ.

Theo công ty cho thuê nhà xưởng biết về Thông tư số 01/2014/TT-BXD thì: Đối tượng thuộc diện và có đủ điều kiện được thuê nhà tiền chế theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Đối với các phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ, đơn vị quản lý vận hành được phép khai thác kinh doanh để bù đắp chi phí vận hành và bảo trì nhà ở, tuy nhiên không được phép kinh doanh trong hoạt động thu phí dịch vụ như điện, nước, internet hay dịch vụ trông giữ tài sản.

Người thuê nhà có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền thuê nhà trong trường hợp tiền thuê thấp hơn hoặc bằng 10% tiền lương và phụ cấp của người thuê nhà. Trường hợp vượt quá 10%, người thuê nhà chỉ cần trả một khoản bằng 10% thu nhập của mình, số chênh lệch còn lại sẽ do cơ quan, tổ chức quản lý người thuê chi trả.

Giá nhà lắp ghép dựa trên các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quá trình sử dụng nhà ở, không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng cũng như tiền sử dụng đất. Giá cho thuê này được điều chỉnh, xem xét khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê. Giá cũng được điều chỉnh tương ứng nếu giá dịch vụ quản lý vận hành do UBND cấp tỉnh có sự thay đổi.

Theo đánh giá của công ty nhà lắp ghép tphcm, việc bố trí cần phải gần nơi công sở ví dụ như khu gia đình quân đội phải gần đơn vị đóng quân, giống như nơi ở của lính cứu hỏa thì cần gần trạm xe cứu hỏa, chứ nhà cho cán bộ mà cách xa công sở đến hàng chục cây số để mỗi ngày chen chúc cả tiếng mới đến nơi làm việc thì thà hỗ trợ tiền nhà cho công chức có lẽ công bằng hơn. Việc quy định giá thuê sao cho hợp lý thì người có nhu cầu sẽ được tiếp cận hiệu quả. Hơn nữa, bắt buộc không được chuyển nhượng, cho thuê lại, trả lại nhà công vụ tại các trường hợp khi không đủ yêu cầu.

 

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.