Tin tức

Đề án hỗ trợ nhà ở cho người dân được ủng hộ

Hơn một ngàn hộ người dân được hỗ trợ và cải tạo nhà ở nhờ vào đề án mới.

Đây là một trong những nội dung tại Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nha lap ghep trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Tiếp tục hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 12.554 hộ gia đình người có công với cách mạng là mục tiêu mới được đặt ra (trong đó, có 5.637 hộ xây dựng nhà mới, 6.917 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

Trường hợp hộ gia đình xây mới nha thep được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; đối với trường hợp hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà thì được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

 Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, không để xẩy ra tình trạng tiêu cực, gây thắc mắc, khiếu kiện trong nhân dân. Hằng năm phải tổ chức thống kê, nắm lại tình hình nha kho của các hộ người có công với cách mạng…

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 13.572 hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà cần được hỗ trợ.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.