Tin tức

Các dự án nhà ở xã hội triển khai chậm

Theo như thiết kế nhà xưởng được biết, vừa qua đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với sở TNMT về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn Đồng Nai.

Theo đó, khung nhà thép tiền chế biết việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ phê duyệt với diện tích tăng gần 20 ngàn ha cho 390 dự án đất ở. Nhưng đến nay Đồng Nai mới triển khai được 44 dự án. Trong đó có 5 dự án nhà ở công nhân, xã hội; 15 dự án tái định cư và 24 dự án khu dân cư.

Trong báo cáo nêu rõ, hiện toàn tỉnh có trên 140 khu nhà lắp ghép giá rẻ. Trong đó đã đầu tư hạ tầng69 khu để bố trí trên 4.500 lô tái định cư. 72 khu tái định cư còn lại mặc dù đã được phê duyệt nhưng chưa đầu tư hạ tầng, còn khoảng trên 2.100 lô chưa bố trí.

Sở TN&MT cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn chậm được triển khai, là do suy thoái kinh tế, thị trường BĐS ảm đạm… nhà đầu tư thiếu vốn. Bên cạnh đó, nhiều khu vực quy hoạch nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

3 Comments

  1. 它讓神經原在常規的緊張鍛煉中進行共振燃燒,由此帶來健身運動所無法達到的效果。Ion Magnum複雜的振動波是基于於二十多年對神經原燃燒信號的研究手工製作的。 設備製造者的臨床研究結果顯示,30分鐘的治療相當於在健身房10個小時的運動,可以燃燒高達5000卡路里的熱量。其他臨床研究顯示肌肉生成的速度以及脂肪(表面脂肪以及深部脂肪)减少的速度相應都比運動的效果更好。對於Ion Magnum沒有進行理療的部位,甚至會有抗衰老防氧化的效果。 有受試者治療一次之後同一個部位减掉了3-4英寸(不像其他减肥治療中宣稱的那樣,一次治療减掉了5英寸,但那是全身20多個部位加起來减掉的尺寸)。同時,它還可以减掉脖子和下巴的脂肪,讓你的雙下巴消失 . 每次治療需要25分鐘。治療前後的效果非常明顯,而且會持續1-2天。要想達到更好的效果,最好接受1-2個小時的治療。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.