Tin tức

Các chính sách nhà ở tạo lợi ích cho người dân

Giải quyết các vấn đề xã hội trong đó bao gồm vấn đề đảm bảo an sinh xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, cùng với các chương trình khác, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chính sách về nhà ở, tạo điều kiện cho các đối tượng xã hội có nhà ở ổn định…

 

Từ sau đổi mới đến 2005, cùng với chủ trương xoá bỏ bao cấp về nha tien che, đưa tiền nhà ở vào tiền lương (theo Quyết định số 118/QĐ-TTg năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện nhiều chính sách quan trọng về nhà ở như: Chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg năm 2002 về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm tuyến dân cư ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn…

Nhằm tiếp tục góp phần thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều quyết định đang được triển khai thực hiện như: Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nha lap ghep… Đặc biệt là chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ với các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng được xác định cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung đã hoàn thành 63 dự án, quy mô xây dựng khoảng 17.430 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng; Đang triển khai thực hiện 39 dự án, quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng…

Hướng đến mục tiêu cải thiện nhà ở

Nhìn chung, tất cả các chính sách hỗ trợ nha thep tien che đã ban hành nói trên đều hướng tới mục tiêu cải thiện nhà ở, đảm bảo ngày càng tốt hơn điều kiện ở của các hộ nghèo. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho người nghèo có cuộc sống an toàn, ổn định lâu dài, tạo điều kiện để họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các chính sách mới về đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các KCN tập trung; Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, lụt khu vực miền Trung; Chính sách hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão cho các hộ nghèo khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung…

 

 

4 Comments

  1. 以低能量的1064-Q激光反覆掃於皮膚表面,逐步改善皮膚色素問題。 治療時產生的熱能能促進膠原蛋白的再生,回復肌膚彈性。 使用7mm平行光光頭,使輸出的激光更溫和及均勻。功效: 去除紋身 美白及去除面毛 令整體膚色更白更均勻 減淡及去除荷爾蒙斑或反黑 增加皮膚膠原蛋白,改善皮膚彈性 減淡深層色斑 : 黃褐斑,荷爾蒙斑,蝴蝶斑 以低能量的1064-QS激光反覆掃於皮膚表面,逐步改善皮膚色素問題 使用8-10mm平行光光頭,使輸出的激光 更溫和及均勻 1. 激光能透進皮膚深層 2. 激光被黑色素吸收 3. 產生熱能將黑色素體分解 4. 被呑噬細胞吸收及排出體外

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.