TIN TỨC MỚI

Cải tạo sữa chữa nhà xưởng

| |

Cải tạo sửa chữa nhà xưởng Hiện nay các nhà đầu tư đặt các nhà xưởng ở các KCN VISIP 1, VISIP 2, KCX Linh Trung 1, KCX Linh Trung 2, KCX Tân Thuận,... READ MORE